Skip to main content
All Posts By

Tjeerd

OptInsight en ICT recht publiceren samen artikel over de kansen die de GDPR biedt voor betere klantrelaties in de retail

By Artikelen, Collaboration, Retail No Comments

Over de auteurs

Peter Kager (p.kager@ictrecht.nl) is directeur privacy bij ICTRecht en houdt zich bezig met uiteenlopende vraagstukken op het gebied van privacy. Hij zoekt samen met zijn klanten naar business mogelijkheden voor klanten op het snijvlak van business & privacy.
Martijn van den Corput (martijn@opt-insight.com) is mede-eigenaar van OptInsight, een technologiebedrijf dat de verplichtingen van privacy, de waarde van data en commerciële effectiviteit verbindt. Hij heeft jarenlange ervaring op het gebied van complexe commerciële vraagstukken en helpt bedrijven met advies en technologie om van privacy juist een commerciële kans te maken.

 

https://www.thuiswinkel.org/nieuws/4089/privacyproof-zijn-en-toch-commerciele-impact-maken-met-een-digitale-nieuwsbrief

Data processing in the travel sector, Privacy by design

By Uncategorized No Comments

Recently I was on skiing holiday in Austria. The owner of our apartment had, just like any company that processes personal data, met with the GDPR (DSGVO) requirements. As a result, the administrative burden of this small entrepreneur had increased considerably. Without this leading to an improvement in the valuable use of (personal) data. The client experience of me as a guest has also decreased. This could be done more efficiently and effectively, so that both entrepreneurs in tourism and the guests benefit from this.

OptInsight can help your organization with the valuable use of data and efficient data processing within the boundaries of the privacy legislation. Do you want to know how? Please read our article.

In this article we describe the challenges organizations face in the tourism chain since the introduction of GDPR. We describe a solution direction so that organizations can process personal data in an efficient manner (STP). Transparent to the end user and GDPR-compliant. Finally, we describe that organizations can anonymize the data so that the value of the data can be enabled with data insights.

Article: Data processing in the travel sector, Privacy by design

Direct Marketing en Relevantie – de Opt-in Challenge

By NL No Comments

Lees hier het OptInsight artikel, geschreven samen met BakerMcKenzie over het uitoefenen van direct marketing onder AVG en ePrivacy-wetgeving.

In dit artikel leest u:
Wat er veranderd is voor direct marketing activiteiten sinds 25 mei 2018
Hoe bedrijven inzichten kunnen verkrijgen in persoonlijke voorkeuren door relevantie
Een direct marketing stappenplan voor verantwoording en relevantie voor uw business relaties
De Opt-in Challenge in de praktijk, een use case

Download het artikel: Direct Marketing en Relevantie – de Opt-in Challenge

Privacybescherming & AVG, wat betekent het voor mij als lid van een fitnessclub?

By NL No Comments

Als lid van een fitnessclub ga ik regelmatig naar de sportschool. Ik neem deel aan groepslessen en aan spinninglessen. Als privacy & AVG consultant, ben ik me er volledig van bewust dat ik nogal wat persoonsgegevens achterlaat. Waaronder informatie over mijn gezondheid, zogenoemde bijzondere persoonsgegevens onder de AVG.
Ik vind dat prima, zolang ik er zeker van ben dat de fitnessclub mijn gegevens zorgvuldig beschermt en dat ze mijn gegevens gebruiken met mijn uitdrukkelijke toestemming en alleen voor de doeleinden waarvoor ze hebben verklaard mijn persoonsgegevens te gaan gebruiken. Dit wordt privacy by default genoemd.

Ik verwacht dat de fitnessclub mijn gegevens gebruikt om mijn gezondheid en prestaties te verbeteren. Ik hou van de competitie in de spinningklas, die is gebaseerd op mijn persoonsgegevens en de persoonsgegevens van mijn concurrenten. Ik begrijp dat het bedrijf mijn gegevens gebruikt voor het aanbieden en verbeteren van hun diensten. Dit zijn diensten die ik als klant waardeer en ik begrijp dat dit bedrijf gegevens gebruikt als een kans om hun eigen bedrijfsprestaties te verbeteren.

Ik verwacht, en ik heb het recht om dit te verwachten onder de AVG, dat de fitnessclub, die deel uitmaakt van een keten van clubs, mijn gegevens op de juiste manier beschermt en mijn gegevens niet overdraagt aan derden waarvoor het niet nodig is om diensten door mijn fitnessclub te kunnen aanbieden. Het zijn mijn (bijzondere) persoonsgegevens en verwacht van organisaties dat ze mijn gegevens zorgvuldig behandelen.

Ten slotte verwacht ik dat wanneer ik besluit om mijn lidmaatschap te beëindigen, de organisatie al mijn persoonsgegevens verwijdert, omdat er geen juridische grond meer is voor de verwerking van mijn gegevens.

Wat betekent privacybescherming voor jou als persoon? Bespreek het met ons.
Wil je meer weten over wat privacybescherming zou kunnen betekenen voor een fitnessbedrijf, lees dan dit artikel:

AVG-en-persoonsgegevensverwerking-voor-Fitness-Centra.pdf

Hierin beschrijven we wat het betekent voor fitnessclubs om gezondheidsgegevens te verwerken met toestemming onder de AVG.

Waarde benutten van data binnen de reisbranche, privacy by design.

By NL No Comments

Afgelopen week was ik op skivakantie in Oostenrijk. De eigenaresse van ons pension had net als ieder bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt met de GDPR (DSGVO) te maken gekregen, waardoor de administratieve last van deze kleine ondernemer behoorlijk was toegenomen. Zonder dat dit heeft geleid tot een verbetering van het waardevol inzetten van (persoons) gegevens. Ten slotte is het gebruikersgemak van mij als gast verslechterd.

Dit kan beter, zodat zowel de ondernemers in het toerisme als de gasten hier bij gebaat zijn.

Wilt u weten hoe OptInsight kan helpen met het waardevol inzetten van persoonsgegevens, binnen de kaders van de privacywetgeving?

Lees ons artikel.

 

An English version of the article can be found here: Data processing in the travel sector, Privacy by design

GDPR and Personal Data Processing for Fitness Clubs

By Uncategorized No Comments

Privacy protection & GDPR, what does it mean to me as member of a fitness club?

As a member of a fitness club I visit the gym regularly. I participate in group lessons and in spinning classes. As I am working in the GDPR & privacy field, I am fully aware that I leave quite an amount of personal data, including information about my health, so called special data under GDPR.
This is fine by me, as long as I am sure that the fitness club protects my data carefully and that they use my data with my explicit consent and only for the purposes that they have explained to use my personal data. This is called privacy by default.

I expect that the fitness club uses my data for improving my health and performance. I like the competition in the spinning class, which is based on my personal data and the personal data of my competitors. I understand that the company uses my data for offering and improving my services. These are services I appreciate as a customer and I understand that this company uses data as an opportunity for improving their business.

I expect, and I have the rights to expect this under GDPR, that the fitness club, which is part of a chain of clubs, protects my data properly and does not transfer my data to third parties for which there is no necessity for offering their services to me. It is my personal (special) data which I expect from organizations to be treated carefully.

Finally, I expect that when I decide to quit my membership, that the organization erases all my personal data, since there is no legal ground anymore for processing my data.
What does privacy protection mean as a person to you? Please discuss with us.

Do you want to know more about what privacy protection could mean for a fitness company, please read this article:

In which we describe what it means for fitness clubs to process health data with consent under GDPR.

Do you want to know more about enabling your data strategy within the boundaries of GDPR.

Please contact OptInsight

McKinsey Report on A winning operating model for digital strategy

By Uncategorized No Comments

McKinsey recently published their research report “A winning operating model for digital strategy”.
In this report they conclude that “top economic performers set, execute, and adjust their digital strategies at a faster frequency than everyone else”.

OptInsight can support your organisation to enable various of the digital strategy activities that top economic performers execute frequently. We do that in a GDPR-compliant way. Privacy by design.

In particular with the most common activity:
Use multiple sources of customer data to assess their unmet needs. OptInsight connects various systems with customer data to create a single point of truth for customer insights and GDPR-accountability.
Please contact us for more information.

McKinsey report “A winning operating model for digital strategy” can be found via this link