Skip to main content
All Posts By

Tjeerd

Hoe een middelgroot HR-recruitment bureau een kans creëert met OptInsight

By NL

Lees hier de casus, waarin wij de ervaringen van een middelgroot recruitment bedrijf delen door het gebruik van OptInsight.

Zij realiseren nu:

 • Aanzienlijke verlaging van de compliance-kosten.
 • Real-time inzichten in de verwerkingsgrondslagen en het bijbehorende bewijsmateriaal.
 • Versterkte relatie met kandidaten.
 • Verbeterde matching door inzichten in persoonlijke voorkeuren en vacatures.

Achtergrond en aanleiding

Een middelgroot recruitmentbedrijf, beheerde een aantal databases met honderdduizenden profielen van mogelijke kandidaten samengesteld op basis van de verschillende searches die het bedrijf in de loop der jaren had uitgevoerd. In deze systemen waren tevens de CV’s opgeslagen van tienduizenden (voormalig) kandidaten die in trajecten betrokken waren. Daarnaast werd er een enorme hoeveelheid persoonsgegevens bijgehouden op allerlei plekken in de organisaties, waarbij verschillende soorten ongestructureerde lijstjes werden bijgehouden.

Er was om deze redenen binnen deze organisatie een groot risico op non-compliance met de privacywetgeving AVG/GDPR en het bedrijf maakte hoge kosten door in kaart te moeten brengen waar in de organisaties al deze persoonsgegevens werden verwerkt.

De communicatie met potentiële kandidaten verliep op basis van generieke nieuwsbrieven en door middel van het delen van vacatures die niet altijd even goed op de persoonlijke voorkeuren van de kandidaten waren afgestemd.

Vraagstelling en aanpak

Er werd een enorme hoeveelheid persoonsgegevens bijgehouden op allerlei plekken in de organisatie, op basis van verschillende soorten ongestructureerde lijstjes. Om deze redenen was er binnen deze organisatie een groot risico op non-compliance met de privacywetgeving AVG/GDPR en het bedrijf maakte hoge kosten omdat steeds handmatig in kaart moet worden gebracht waar in de organisaties al deze persoonsgegevens worden verwerkt.

De communicatie met potentiële kandidaten verliep op basis van generieke nieuwsbrieven en door middel van het delen van vacatures die niet altijd even goed op de persoonlijke voorkeuren van de kandidaten zijn afgestemd.

De organisatie vroeg aan OptInsight: Hoe kunnen wij meer regie krijgen over de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten en kandidaten beter aan ons binden?

Het bedrijf heeft op advies van OptInsight alle persoonsgegevens van kandidaten in 1 centrale database opgeslagen die alleen met het recruitmentsysteem benaderbaar is. Medewerkers ontvangen vanuit het bedrijf de instructies om alleen nog via het recruitmentsysteem persoonsgegevens van kandidaten te verwerken.

De OptInsight Consent Manager is volledig geïntegreerd met het recruitmentsysteem. Hierdoor kunnen de medewerkers vanuit het recruitmentsysteem via enkele buttons de toestemming van kandidaten inzien en bijwerken. Daarnaast kunnen kandidaten via meerdere kanalen hun toestemming aanpassen. Via de OptInsight app kunnen de medewerkers samen met de kandidaat de toestemming verwerken. De kandidaat kan tevens via de web-portal van het recruitmentbedrijf en via de telefoon hun wijzigingen doorgeven.

Compliance is door de real-time verwerking van de toestemming in staat om het bewijsmateriaal van de verkregen toestemming aan te tonen.

Doordat de kandidaten hun toestemming verlenen voor specifieke content, is het recruitment bedrijf in staat om met de OptInsight Content Library veel relevanter met kandidaten te communiceren. Vooral met op de persoonlijke voorkeuren van de kandidaat afgestemde content.

De OptInsight Controller biedt de organisatie nuttige inzichten, waaronder dashboards met informatie over de persoonlijke voorkeuren van de kandidaten en informatie om het matchingsproces verder te verbeteren doordat er nu gerichter naar geschikte kandidaten gezocht kan worden.

Resultaat als gevolg van de implementatie van OptInsight

Doordat alle persoonsgegevens van kandidaten nu wordt bijgehouden via een centraal systeem met de volledig geïntegreerde Consent Manager is het voor de organisatie veel eenvoudiger om de inzichten centraal te verkrijgen Er hoeft er niet op allerlei plekken in de organisatie door verschillende werknemers informatie opgevraagd te worden. Dit leidt tot een aanzienlijke verlaging van de compliance-kosten. Door een sterke reducering van de handmatige aanpassingen, is bovendien de foutkans aanzienlijk verlaagd.

De compliance-afdeling heeft toegang tot de centrale OptInsight Consent Manager waarmee ze in staat zijn om real-time de verwerkingsgrondslagen toestemming en gerechtvaardigd belang en het bijbehorende bewijsmateriaal aan te tonen voor eventuele onderzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Medewerkers en kandidaten kunnen op verschillende manieren de toestemming en de persoonlijke content-voorkeuren van de kandidaten bijwerken. Onder andere middels de OptInsight App, die ingezet kan worden tijdens recruitment-gesprekken en beurzen.  De content die gedeeld wordt met kandidaten is nu veel relevanter voor hen, omdat deze is afgestemd op de persoonlijke content-voorkeuren van de kandidaten. Dit heeft geleid tot een versterkte relatie met kandidaten en door een verbetering van de matching.

Wilt u weten wat OptInsight voor uw recruitment-bedrijf of HR-afdeling kan betekenen? Maak hier een afspraak voor een demo

OptInsight HR Recruitment Casus

By NL

Betere relatie met kandidaten door relevantie en met toestemming

Achtergrond & aanleiding

 • Middelgroot recruitmentbedrijf
 • Grote hoeveelheid persoonsgegevens in profielen en CV’s
 • Op ongestructureerde wijze bijgehouden
 • Hoge compliance-kosten en -risico’s
 • Interactie met potentiële kandidaten niet altijd effectief

Complicatie en vraag

 • Er wordt een enorme hoeveelheid persoonsgegevens bijgehouden op allerlei plekken in de organisatie, op basis van verschillende soorten ongestructureerde lijstjes
 • Er is om deze redenen binnen deze organisatie een groot risico op non-compliance met de privacywetgeving AVG/GDPR en het bedrijf maakt hoge kosten omdat steeds handmatig in kaart moet worden gebracht waar in de organisaties al deze persoonsgegevens worden verwerkt.
 • De communicatie met potentiële kandidaten verloopt op basis van generieke nieuwsbrieven en door middel van het delen van vacatures die niet altijd even goed op de persoonlijke voorkeuren van de kandidaten zijn afgestemd.

Vraag: Hoe kunnen wij meer regie krijgen over de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten en kandidaten beter aan ons binden?

Oplossingsrichting

1

Centrale database met daarin alle persoonsgegevens van kandidaten

2

OptInsight Consent Manager volledig geïntegreerd met Recruitmentsysteem

3

Multi-channel benaderbare Consent Manager, via app, web en telefoon

4

Uitwisselen van relevante informatie met kandidaten door OptInsight Content Library

5

Verbeterde inzichten in persoonlijke voorkeuren van kandidaten met de OptInsight Controller

Resultaat

 

 • Recruitment bedrijf is in staat om met expliciete toestemming (consent) van de kandidaat het CV in het bestand te houden.
 • Aanzienlijke verlaging van de compliance-kosten door het centraal bijhouden van alle persoonsgegevens van kandidaten en volledig integratie van de OptInsight Consent Manager.
 • Sterke reducering van de handmatige aanpassingen waardoor foutkans aanzienlijk is verlaagd.
 • Compliance heeft real-time inzichten in de verwerkingsgrondslagen toestemming en gerechtvaardigd belang en het bijbehorende bewijsmateriaal.
 • Medewerkers en kandidaten kunnen op verschillende manieren de toestemming en de persoonlijke content-voorkeuren van de kandidaten bijwerken. Oa via de app tijdens selectiegesprekken.
 • Versterkte relatie met kandidaten doordat de organisatie relevante informatie kan delen afgestemd op de persoonlijke voorkeuren van de kandidaten zoals specifieke vacatures.
 • Verbeterde matching door inzichten in persoonlijke voorkeuren en vacatures.: vacature/profiel/voorkeuren kandidaat
Optinsight

Toestemming onder AVG/GDPR een kwestie van verbinden

By NL

Wij krijgen regelmatig de vraag of het noodzakelijk is om toestemming te verkrijgen van betrokkenen om gegevens te mogen verwerken.

Organisatie die gegevens verwerken hebben daar een geldige reden voor nodig, een zogenaamde wettelijke grondslag. Er zijn 6 grondslagen volgens de AVG:

 1. Uitvoering van een overeenkomst
 2. Wettelijke verplichting
 3. Vitale belangen
 4. Algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag
 5. Gerechtvaardigde belangen
 6. Toestemming
OptInsight AVG Grondslagen

Als er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens, is verwerking niet toegestaan. Met andere woorden, als de eerste 5 grondslagen niet toepasbaar zijn, is toestemming van de betrokkenen verplicht.

De Britse toezichthouder ICO schrijft: Consent is appropriate if you can offer people real choice and control over how you use their data, and want to build their trust and engagement.

Toestemming is een geschikte grondslag voor uw organisatie wanneer u uw relaties de échte keuze en de controle wilt geven over de verwerking van hun persoonsgegevens en is vooral geschikt om een relatie op te bouwen gebaseerd op vertrouwen en verbintenis.

Dat is precies waar wij van OptInsight voor staan. Door uw organisatie te ondersteunen bij het bieden van op uw businessrelaties afgestemde relevante content, vergroot u de kans op toestemming van betrokkenen waardoor uw relaties worden versterkt. Onze technische oplossing helpt u dat mogelijk te maken.

Wanneer u communiceert met uw businessrelaties op basis van toestemming, weet u zeker dat uw klant geïnteresseerd is, want ze geven alleen toestemming wanneer u relevante content met hen deelt.

Wij vinden dat het aan te bevelen is om persoonsgegevens te verwerken op basis van toestemming omdat dit ervoor zorgt dat er verbinding ontstaat met uw businessrelaties. Wanneer u dit doet met behulp van op uw relatie afgestemde relevante content, weet u meteen goed wat de persoonlijke voorkeuren zijn van uw relatie.

Naast dat toestemming vereist is voor een versterkte klantrelatie, treft u hieronder nog enkele voorbeelden aan waar toestemming verplicht is:

Wanneer is (aantoonbare) toestemming vereist?

 • Wanneer u een andere doelstelling wilt gaan toepassen voor de verwerking dan u van tevoren heeft afgesproken. Bijvoorbeeld wanneer u de contactgegevens heeft verzameld die noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst en u wil vervolgens de klant informeren over andere producten die u ook aanbiedt.
 • Het langer verwerken van persoonsgegevens dan u van tevoren heeft aangekondigd. Wanneer u bijvoorbeeld na afronding van een sollicitatieprocedure, het CV van de kandidaat wil bewaren in een kandidaten database voor eventuele toekomstige functies.
 • Het inschakelen van derden/ verwerkers anders dan u van tevoren heeft gecommuniceerd in je privacyverklaring.
 • Het transporteren van gegevens naar landen buiten de EU die niet op de lijst met landen met een passend beschermingsniveau staan, bijvoorbeeld bij outsourcing naar landen waarvoor geen passende waarborgen gelden, zie artikel 46 van de AVG.
 • In bepaalde gevallen voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals in Artikel 9 van de AVG vermeld. Een voorbeeld van een dergelijk geval is een Sport App die ook gezondheidsgegevens verwerkt zoals hartslag

Samengevat
Wanneer u gegevens verwerkt op basis van toestemming, weet u zeker dat uw businessrelaties geïnteresseerd zijn in uw producten of diensten. Betrokkenen zullen sneller toestemming verlenen wanneer u relevante content met hen deelt. Door deze interactie, versterkt u uw relaties door een betere verbinding.
Opt-Insight helpt u dat mogelijk te maken.

Meer weten?

neem contact op
OptInsight

Versterk uw business relaties onder AVG/GDPR met relevante content

By NL

Vandaag is een belangrijke dag. Vanaf vandaag moeten organisaties aan kunnen tonen dat ze op een verantwoorde wijze omgaan met persoonsgegevens. Uiteindelijk draait het om vertrouwen en vertrouwen kunnen organisaties verdienen. Daarom ontwikkelden wij OptInsight. Om enerzijds bij te kunnen dragen aan het vertrouwen om onder toestemming persoonsgegevens te mogen verwerken. Anderzijds om bedrijven de mogelijkheid te bieden om relevanter te worden en te blijven voor relaties. Want vertrouwen van relaties ontstaat daar waar behoeften, zekerheid en toegevoegde waarde bij elkaar komen.  Als dat gebeurt zullen relaties sterker zijn. En dat is een kans die organisaties kunnen benutten. De eerste bedrijven doen dit al met OptInsight. Wilt u als bedrijf ook zelf de regie pakken om deze kans te benutten?  www.opt-insight.com

Begin volgende week nemen we u mee in voor welke verwerkingsactiviteiten toestemming nodig is. Dus blijf op de hoogte door ons te volgen.

Waarom stroomt mijn Inbox vol met verzoeken om toestemming?

By NL

Met het oog op vrijdag 25 mei, zijn veel bedrijven bezig om toestemming te verkrijgen voor het in contact blijven met hun (potentiële) relaties. Onze privé-mailboxen overstromen met allerlei “wil je onze nieuwsbrief blijven ontvangen?” verzoeken. Werden we in het nabije verleden bestookt met veel nieuwsbrieven, nu worden we overspoeld met allerlei verzoeken, of we alsjeblieft ook na 25 mei onze mailbox willen laten blijven overstromen met, vaak diezelfde, nieuwsbrieven.

We zetten het uiteraard even wat scherper neer. Maar dat doen we omdat we hierover veel vragen krijgen de laatste paar dagen:

Waarom doen bedrijven dit nu eigenlijk?

Wat zijn nu precies de regels voor het versturen van (digitale) direct marketing onder AVG/GDPR?

Via de link onderaan dit bericht, vinden jullie uitleg van de regels door de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij van OptInsight geloven dat personen alleen hun toestemming (consent) verlenen wanneer zij in ruil hiervoor informatie ontvangen die goed is afgestemd op hun behoeften. Om je als organisatie te onderscheiden, zul je relevante content moeten aanbieden, in ruil waarvoor je toestemming zult ontvangen.

Consent door relevante content. OptInsight heeft daar een bewezen oplossing voor. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.opt-insight.com of stuur een email naar contact@opt-insight.com

Autoriteit Persoonsgegevens over toestemming rondom direct marketing: AP over Toestemming Direct Marketing

Vandaag lanceren wij OptInsight!

By NL

Slimme diensten voor het managen van toestemming en relevantie onder AVG/GDPR

Wij helpen uw bedrijf met een bewezen oplossing waarmee u in staat bent uw business feilloos te sturen op de toestemming van (potentiële) relaties.

OptInsight is een beproefde technologie waarmee bedrijven betere klantrelaties kunnen realiseren onder de AVG/GDPR verplichting om expliciete consent te managen.

Wilt u weten hoe OptInsight hieraan bijdraagt?

Ga naar www.opt-insight.com

Volg onze company page op LinkedIn:

https://lnkd.in/dGbGvaS