Skip to main content

Wij krijgen regelmatig de vraag of het noodzakelijk is om toestemming te verkrijgen van betrokkenen om gegevens te mogen verwerken.

Organisatie die gegevens verwerken hebben daar een geldige reden voor nodig, een zogenaamde wettelijke grondslag. Er zijn 6 grondslagen volgens de AVG:

 1. Uitvoering van een overeenkomst
 2. Wettelijke verplichting
 3. Vitale belangen
 4. Algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag
 5. Gerechtvaardigde belangen
 6. Toestemming
OptInsight AVG Grondslagen

Als er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens, is verwerking niet toegestaan. Met andere woorden, als de eerste 5 grondslagen niet toepasbaar zijn, is toestemming van de betrokkenen verplicht.

De Britse toezichthouder ICO schrijft: Consent is appropriate if you can offer people real choice and control over how you use their data, and want to build their trust and engagement.

Toestemming is een geschikte grondslag voor uw organisatie wanneer u uw relaties de échte keuze en de controle wilt geven over de verwerking van hun persoonsgegevens en is vooral geschikt om een relatie op te bouwen gebaseerd op vertrouwen en verbintenis.

Dat is precies waar wij van OptInsight voor staan. Door uw organisatie te ondersteunen bij het bieden van op uw businessrelaties afgestemde relevante content, vergroot u de kans op toestemming van betrokkenen waardoor uw relaties worden versterkt. Onze technische oplossing helpt u dat mogelijk te maken.

Wanneer u communiceert met uw businessrelaties op basis van toestemming, weet u zeker dat uw klant geïnteresseerd is, want ze geven alleen toestemming wanneer u relevante content met hen deelt.

Wij vinden dat het aan te bevelen is om persoonsgegevens te verwerken op basis van toestemming omdat dit ervoor zorgt dat er verbinding ontstaat met uw businessrelaties. Wanneer u dit doet met behulp van op uw relatie afgestemde relevante content, weet u meteen goed wat de persoonlijke voorkeuren zijn van uw relatie.

Naast dat toestemming vereist is voor een versterkte klantrelatie, treft u hieronder nog enkele voorbeelden aan waar toestemming verplicht is:

Wanneer is (aantoonbare) toestemming vereist?

 • Wanneer u een andere doelstelling wilt gaan toepassen voor de verwerking dan u van tevoren heeft afgesproken. Bijvoorbeeld wanneer u de contactgegevens heeft verzameld die noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst en u wil vervolgens de klant informeren over andere producten die u ook aanbiedt.
 • Het langer verwerken van persoonsgegevens dan u van tevoren heeft aangekondigd. Wanneer u bijvoorbeeld na afronding van een sollicitatieprocedure, het CV van de kandidaat wil bewaren in een kandidaten database voor eventuele toekomstige functies.
 • Het inschakelen van derden/ verwerkers anders dan u van tevoren heeft gecommuniceerd in je privacyverklaring.
 • Het transporteren van gegevens naar landen buiten de EU die niet op de lijst met landen met een passend beschermingsniveau staan, bijvoorbeeld bij outsourcing naar landen waarvoor geen passende waarborgen gelden, zie artikel 46 van de AVG.
 • In bepaalde gevallen voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals in Artikel 9 van de AVG vermeld. Een voorbeeld van een dergelijk geval is een Sport App die ook gezondheidsgegevens verwerkt zoals hartslag

Samengevat
Wanneer u gegevens verwerkt op basis van toestemming, weet u zeker dat uw businessrelaties geïnteresseerd zijn in uw producten of diensten. Betrokkenen zullen sneller toestemming verlenen wanneer u relevante content met hen deelt. Door deze interactie, versterkt u uw relaties door een betere verbinding.
Opt-Insight helpt u dat mogelijk te maken.

Meer weten?

neem contact op